Samarbeta
med oss

För att världen kan bli bättre. Tillsammans.

Målet är att Konstnärligt campus ska fungera som en arena för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och digital kultur - en kreativ miljö som är tämligen unik för Sverige, Europa och kanske hela världen.

- Vi har väldigt stora förhoppningar om att det ska bli synergieffekter av campuset. Det blir ett kraftcentrum där helheten blir större än delarna, säger Kjell Jonsson, prorektor och ordförande i styrgruppen för Konstnärligt campus.

Mötesplats för kreativa lösningar
I en kommande etapp ska det gamla träsliperiet byggas om till en "inkubator" för kreativa näringar, som ska främja företagande och hjälpa entreprenörer genom att bistå med aktivt och anpassat affärsstöd, kontorsservice, tekniska och kommersiella nätverk samt finansiellt stöd - allt i en kreativ miljö. Forskare, studenter, företag och offentliga organisationer är lika välkomna.

Precis som Umeå Biotech Incubator (UBI) blir inkubatorn på konstnärligt campus ett helägt dotterbolag till Uminova Innovation.

- Etableringen av Konstnärligt campus betyder mycket för Umeås näringsliv och kulturliv. Det blir en levande mötesplats, även för allmänheten. Nu vänds stadens ansikte på ett helt annat sätt mot älven, säger Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå.

Några exempel:
Designhögskolan har ett omfattande samarbete med externa partners och företag. BMW, Audi och Philips står i kö för att rekrytera de bästa studenterna och hela 95 % av studenterna har anställning sex månader efter examen.

Arkitekthögskolan samarbetar med Londonbaserade ingenjörsfirman AKT och Stuttgartbaserade ingenjörsfirman Transsolar, samt med många både svenska och internationella arkitekter.

Humlab har många samarbetsparter runt om i Sverige och övriga världen. För närvarande är Humlab inlvolverat i ett flerårigt forskningsprojekt - Media Places - med Stanford University (USA) och Lunds universitet.

Bildmuseet  har etablerat sig som en av landets mest intressanta scener för samtidskonst och bildkultur.Museet samarbetar med konstnärer och konstinstitutioner över hela världen och har fått ett hederspris av juryn för European Museum of the Year.