Historik

Från idé till invigning på sex år.

Konstnärligt campus är invigt. Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och Humlab-X har nu ett gemensamt campus vid Umeälven - en unik kreativ miljö, som också inrymmer Sliperiet, en dynamisk mötesplats för forskare, studenter, företag och offentliga organisationer.

- Konstnärligt campus är det enskilt största projektet i Umeå universitets historia sedan universitetets invigning 1965. Målet är att Umeå ska bli ett kreativt centrum på världskartan, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Utbildningarna på Konstnärligt campus utmärker sig. Arkitekthögskolan är den första arkitekthögskolan i Sverige med en konstnärlig profil. Designhögskolan placerar sig i topp i flera internationella rankningar. På Konsthögskolan ligger fokus på det individuella konstnärliga uttrycket och på konstens kritiska potential.

- Vi har väldigt stora förhoppningar om att det ska bli synergieffekter av campuset. Det blir ett kraftcentrum där helheten blir större än delarna, säger Kjell Jonsson, prorektor och ordförande i styrgruppen för Konstnärligt campus, och fortsätter:

- Samtidigt är det viktigt att Konstnärligt campus inte lever sitt eget liv - det är en del av Umeå universitet, och vi vill även ha ökad samverkan med de övriga delarna av universitetet. Alla delar ska ha nytta av den här satsningen.

Nybyggnationer har kompletterat

Arkitekthögskolans fasad

Konsthögskolan var först på plats när det 1987 flyttade in i det gamla träsliperiet, och följdes 1989 av Designhögskolan, som byggts om och till i omgångar.

I september 2010 invigdes så den nya Arkitekthögskolan och våren 2012 stod en ny byggnad för Bildmuseet, som flyttat ned från Gammlia där det invigdes 1982. Dessutom har de olika byggnaderna knutits ihop med en souterrängbyggnad vid vattnet, som bland annat inrymmer kafé, bibliotek och den digitala experimentverkstaden Humlab-X.

Alla nya byggnader är ritade av den danska byrån Henning Larsen Architects i samarbete med White arkitekter.

Invigningar i maj 2012

Bildmuseet "tjuvstartade" med invigning redan 19 maj, och 25-26 maj var det officiell invigning av hela Konstnärligt campus - som inte bara är en plats utan också en ambition.

Målet är att Konstnärligt campus ska fungera som en arena för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och digital kultur - en kreativ miljö som är tämligen unik för Sverige, Europa och kanske hela världen.

Sammanlagt satsar universitetet och Umeå kommun under en sexårsperiod ca 350 miljoner kronor, inklusive en donation på 36,6 miljoner från Balticgruppens donationsstiftelse, på Konstnärligt campus.

Sliperiet - en inkubator för företag inom kreativa näringar

I en kommande etapp ska det gamla träsliperiet byggas om till en "inkubator" för kreativa näringar, som ska främja företagande och hjälpa entreprenörer genom att bistå med aktivt och anpassat affärsstöd, kontorsservice, tekniska och kommersiella nätverk samt finansiellt stöd - allt i en kreativ miljö. Precis som Umeå Biotech Incubator (UBI) blir inkubatorn på konstnärligt campus ett helägt dotterbolag till Uminova Innovation.

Konstnärligt campus ingår också som en del i satsningen på Umeå som kulturhuvudstad 2014 och är tänkt att bli en stimulerande och spännande mötesplats för invånare och besökare.

Anna Valtonen och Peter Kjaer

Några röster om Konstnärligt campus


"Jag är övertygad om att det kreativa tänkandet blir bättre när olika bakgrunder möts."
Anna Valtonen, rektor för Designhögskolan


"Förutsättningarna för att något extraordinärt skall kunna uppstå ur Umeå universitets Konstnärliga campus är fantastiskt goda. Här finns både pionjäranda, ambitioner och resurser. Att få vara med från början känns otroligt spännande."
Lars Nittve, konstnärlig rådgivare för Bildmuseet


"När universitetet invigdes lades grunden till den attraktiva och kreativa stad som Umeå är i dag. Ett exempel är Umeå universitets Designhögskola som tillhör de främsta i världen. Konstnärligt campus kommer att förstärka den bilden ytterligare."
Eva Nygren, vd Sweco Sverige


"På konstnärligt campus kan vi tänka fritt i nya banor, i nya miljöer och med nya infallsvinklar."
Jana Revedin, arkitekt och lärare på Arkitekthögskolan


Bilder:

Foto på Konstnärligt campus: Johan Gunséus
Illustration: White Arkitekter/Henning Larsen Arkitekter
Foto på Arkitekthögskolans fasad: Andreas Nilsson
Foto på Anna Valtonen och Peter Kjaer: Elin Berge