Calendar

Kan kärnkraften lösa klimatfrågan?

Datum: 2017-03-26
Tid: 14.00 - 15.00
Plats: Bildmuseet
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Få energislag väcker så starka känslor som kärnkraft. Samtidigt tänker sig många forskare – dagens föreläsare Rasmus Karlsson liksom FN:s klimatpanel IPCC – att kärnkraften har en nyckelroll att spela när det gäller att minska världens utsläpp av växthusgaser.

Den här söndagsföreläsningen har rubriken Kan kärnkraften lösa klimatfrågan? och är en del av programmet till utställningen Perpetual Uncertainty / Samtida konst i atomkraftens tidsålder som vi visar just nu. Efteråt finns tid för frågor och diskussion. Fri entré som vanligt. Välkommen!

När Sverige och Frankrike byggde ut kärnkraften på 70- och 80-talen möjliggjorde det rekordsnabba utsläppsminskningar. En minst lika hög takt i utfasningen av fossila bränslen krävs nu för att nå de ambitiösa klimatmål som världens enades om i Paris.

Rasmus Karlsson är docent i statsvetenskap vid Umeå universitet. Han framhåller att kärnkraften till skillnad från de flesta förnybara energikällor förmår leverera stora mängder stabil baskraft oberoende av väder och vind, och utan att stora landarealer tas i anspråk.

Enligt Karlsson är det framförallt bristen på medborgarnas förtroende och samtycke, det som på engelska brukar kallas ”social license”, som talar emot kärnkraften. Även om det teoretiskt går att visa att en snabb kärnkraftsutbyggnad skulle kunna spela en avgörande roll för att stabilisera världens klimat är det därför mycket osannolikt att en sådan utbyggnad faktiskt kommer att ske. Ingen har omkommit av radioaktiv strålning sedan olyckan i Fukushima för fem år sedan, men dess efterspel visar att kärnkraften är politiskt mycket skör och att en olycka i ett land får följdverkningar i opinionen över hela världen.

Rasmus Karlsson ser ändå tecken på en omorientering i många länder. I Sverige nämner han till exempel Vänsterpartiet ställningstagande om att klimathotet bör vara överordnat en nedstängning av kärnkraften. Han menar också att valet av Donald Trump har satt blixtbelysning på klimatpolitikens framtid och om den kombination av förnybar energi och konsumtionskritik som miljörörelsen förordar verkligen är en framkomlig väg i ljuset av att mer än 3,5 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till modern energi.

Föreläsningen är en del av programmet till utställningen Perpetual Uncertainty / Samtida konst i atomkraftens tidsålder. Den samlar konstnärer från Europa, Japan, USA och Australien som undersöker erfarenheter av atomkraft, radioaktivt avfall, strålning och den komplexa relationen mellan kunskap och mycket långa tidsperspektiv. Hur kan man förstå och visualisera halveringstiders svindlande tidsperspektiv? Hur kan vi arkivera och kommunicera kunskapen om radioaktiviteten från generation till generation hundratusentals år in i framtiden?


Arrangör: Bildmuseet
Kontaktperson: Bildmuseet
Telefon: 0907867400
Webbsida

Lägg till i din kalender